Family
Family

Family AcroYoga by Starring May

CAMP WONDER

K May จาก Acro Camp Thailand จะพาทุกคนในครอบครัวมาเล่นโยคะด้วยกัน พ่อแม่ลูกจะได้มาร่วมออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในท่วงท่าต่างๆ รวมถึงมีการนำท่าดัดตัวแบบไทยมาผสมผสานด้วย AcroYoga สำหรับครอบครัว เริ่มต้นจากเล่นเกมส์สนุกๆ ก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพก่อน จากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นท่ายืดเหยียดต่างๆ ที่คุณจะได้ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ซึ่งก็คือคนในครอบครัวของคุณนั้นเอง
*เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป

ย้อนกลับ
CAMP WONDER

K May จาก Acro Camp Thailand จะพาทุกคนในครอบครัวมาเล่นโยคะด้วยกัน พ่อแม่ลูกจะได้มาร่วมออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในท่วงท่าต่างๆ รวมถึงมีการนำท่าดัดตัวแบบไทยมาผสมผสานด้วย AcroYoga สำหรับครอบครัว เริ่มต้นจากเล่นเกมส์สนุกๆ ก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพก่อน จากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นท่ายืดเหยียดต่างๆ ที่คุณจะได้ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ซึ่งก็คือคนในครอบครัวของคุณนั้นเอง
*เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป