Performances
Performances

Pearl & Celeste by Nice Monster

Pearl & Celeste เป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดขนาดใหญ่สองตัวที่ออกแบบโดย Nice Monster สตูดิโอออกแบบแอนิเมชันจากกรุงเทพฯ ทั้งสองจะปรากฏตัวในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก พร้อมส่งมอบความรักให้กับเหล่าวันเดอเรอร์ ซึ่งความรักนี้เองเป็นสิ่งที่ Pearl และ Celeste เสนอให้เป็นทางออกของวิกฤตสิ่งแวดล้อม ทั้งสองเรียกร้องให้เกิดการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีความรักและความเมตตาต่อโลกเป็นแรงผลักดัน ตุ๊กตาหุ่นเชิดขนาดใหญ่ทั้งสองตัวประกอบขึ้นมาจากขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้ผู้พบเห็นได้ฉุกคิดถึงความจำเป็นในการบริโภคพลาสติกในชีวิตประจำวัน

ย้อนกลับ

Pearl & Celeste เป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดขนาดใหญ่สองตัวที่ออกแบบโดย Nice Monster สตูดิโอออกแบบแอนิเมชันจากกรุงเทพฯ ทั้งสองจะปรากฏตัวในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก พร้อมส่งมอบความรักให้กับเหล่าวันเดอเรอร์ ซึ่งความรักนี้เองเป็นสิ่งที่ Pearl และ Celeste เสนอให้เป็นทางออกของวิกฤตสิ่งแวดล้อม ทั้งสองเรียกร้องให้เกิดการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีความรักและความเมตตาต่อโลกเป็นแรงผลักดัน ตุ๊กตาหุ่นเชิดขนาดใหญ่ทั้งสองตัวประกอบขึ้นมาจากขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้ผู้พบเห็นได้ฉุกคิดถึงความจำเป็นในการบริโภคพลาสติกในชีวิตประจำวัน