Family
Family

Pig Petting Farm by Little Fields Pattaya

CAMP WONDER

น้องหวานหวาน เจ้าหมูจ้ำม่ำน่ารักตัวนี้จะมาช่วยเรากำจัดอาหารเหลือเกินบริโภคจากครัวของเรา เด็กๆ จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหวานหวาน เล่นเป็นเพื่อนกับเจ้าหมูน้อยน่ากอด รวมถึงช่วยกันป้อนน้ำและดูแลสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักตัวนี้ด้วยกันในฟาร์มของเรา

ย้อนกลับ
CAMP WONDER

น้องหวานหวาน เจ้าหมูจ้ำม่ำน่ารักตัวนี้จะมาช่วยเรากำจัดอาหารเหลือเกินบริโภคจากครัวของเรา เด็กๆ จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหวานหวาน เล่นเป็นเพื่อนกับเจ้าหมูน้อยน่ากอด รวมถึงช่วยกันป้อนน้ำและดูแลสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักตัวนี้ด้วยกันในฟาร์มของเรา