Talks
Talks

Plastics Panel with Doug Woodring

ECO PAVILION

มาร่วมถกประเด็นใน Plastics Panel กับ Doug Woodring ผู้อำนวยการของ Ocean Recovery Alliance เครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการคุ้มครองท้องทะเล ซึ่งได้ร่วมโปรเจกต์กับ UNEP และธนาคารโลกใน Plastic Disclosure Project และ Global Alert platform นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง Plasticity Forum อีเวนต์ที่ผู้นำจากทั่วโลกได้มาช่วยกันคิดหาทางออกให้กับปัญหาขยะพลาสติกด้วยการออกแบบนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้เขายังสนับสนุนโปรเจกต์ครีเอทีฟอย่าง Grate Art เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เยาวชนรู้จักรักษาและไม่ทิ้งขยะลงทะเล ตลอดระยะเวลา 25 ปี เขาได้อุทิศตนให้กับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ย้อนกลับ
ECO PAVILION

มาร่วมถกประเด็นใน Plastics Panel กับ Doug Woodring ผู้อำนวยการของ Ocean Recovery Alliance เครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการคุ้มครองท้องทะเล ซึ่งได้ร่วมโปรเจกต์กับ UNEP และธนาคารโลกใน Plastic Disclosure Project และ Global Alert platform นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง Plasticity Forum อีเวนต์ที่ผู้นำจากทั่วโลกได้มาช่วยกันคิดหาทางออกให้กับปัญหาขยะพลาสติกด้วยการออกแบบนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้เขายังสนับสนุนโปรเจกต์ครีเอทีฟอย่าง Grate Art เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เยาวชนรู้จักรักษาและไม่ทิ้งขยะลงทะเล ตลอดระยะเวลา 25 ปี เขาได้อุทิศตนให้กับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด