Music
Music

UNDAWORLD

SOT

UNDAWORLD ศิลปินหนุ่มที่เกิดในอเมริกาโตที่กรุงเทพฯ คนนี้เป็นทั้งศิลปิน โปรดิวเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และเอนเตอร์เทนเนอร์มากความสามารถ UNDAWORLD เดินทางไปรอบโลกเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่ต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์งานเพลง งานเพลงของเขามีการผสมผสานมุมมองจากวันเด็กในกรุงเทพฯ และวัยรุ่นที่แอตแลนตา

ย้อนกลับ
SOT

UNDAWORLD ศิลปินหนุ่มที่เกิดในอเมริกาโตที่กรุงเทพฯ คนนี้เป็นทั้งศิลปิน โปรดิวเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และเอนเตอร์เทนเนอร์มากความสามารถ UNDAWORLD เดินทางไปรอบโลกเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่ต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์งานเพลง งานเพลงของเขามีการผสมผสานมุมมองจากวันเด็กในกรุงเทพฯ และวัยรุ่นที่แอตแลนตา