คุณเดินทางมาวันเดอร์ฟรุ๊ตอย่างไร

Please select an airport
ต่อเครื่องหรือไม่?

validation-blank-countryofresidence
validation-blank-gender

validation-blank-countryofresidence
validation-blank-children
validation-blank-children

การเดินทางของคุณ
Please select an Airport
ต่อเครื่องหรือไม่?
validation-blank-countryofresidence
validation-blank-gender
validation-blank-countryofresidence
validation-blank-children
validation-blank-children
-
ระยะทางทั้งหมด (ก.ม.)
-
ตันคาร์บอนเทียบเท่า
เดินทางโดยเครื่องบิน: -
เดินทางโดยรถยนต์: -
-
จำนวนต้นไม้ที่ต้องปลูก
เพื่อดูดซับคาร์บอน*
*ปริมาณคาร์บอนคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยการกักเก็บคาร์บอน 9.5 กิโลกรัม ต่อต้นไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนา 1 ต้น ภายในระยเวลา 1 ปี ที่มา: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์

คุณสามารถชดเชยคาร์บอนได้ในราคา บาท

เปรียบเทียบ