16 ตุลาคม 2562
No Single-use Cups at Wonderfruit
ร่วมมือกันใช้แก้วรีฟิลในงานปีนี้   ในปีที่ผ่านมา มีขยะเกิดขึ้นในงานมากถึง 33 ตัน และส่วนใหญ่เป็นขยะจากภาชนะบรรจุต่างๆ รวมถึงช้อนส้อมที่ใช้ในงาน แม้อุปกรณ์เหล่านี้จะผลิตจาก…
16 ตุลาคม 2562
Make room for Eats
ความยั่งยืนที่ถ่ายทอดผ่านอาหารในงานวันเดอร์ฟรุ๊ต   เราถ่ายทอดความมุ่งมั่นของวันเดอร์ฟรุ๊ตผ่านกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ ภายในงาน และนำเสนอเนื้อหาออกมาอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นศ…
30 พฤศจิกายน 2560
Our ethos: what we believe and how we live it
“We encourage, develop and innovate creative solutions for sustainable living and bring together a global community to celebrate them. We use our platform to catalyze creativity an…
15 สิงหาคม 2562
Wonderfruit Tickets 101
มาดูกันว่า บัตรเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2019 มีประเภทไหนบ้าง และราคาในแต่ละช่วงจำหน่ายเป็นอย่างไร   ตั้งแต่ Phase 1 เป็นต้นไป เรามีบัตรเข้างานให้เลือกหลายประเภทตามความสะดวกข…
Getting ready for
Wonderfruit 2019?
ดูเพิ่ม