12 ตุลาคม 2563
Fruitfull: the Wonderfruit of Food
อาหารเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต แต่เรื่องราวของอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแค่คนเดียว เริ่มตั้งแต่ต้นทางการผลิตวัตถุดิบ จนปรุงสำเร็จเป็นหนึ่งจานที่อยู่…
18 กุมภาพันธ์ 2564
เดอะฟิลด์ส ที่เดิมทีคุณคุ้นเคยกับบรรยากาศใหม่
วันเดอเรอร์คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ เดอะฟิลด์ส เพราะที่นี่คือสถานที่จัดงานวันเดอร์ฟรุ๊ตในแต่ละปี ในพื้นที่ 300 กว่าไร่ ประกอบไปด้วยทุ่งโล่งกว้าง บึง ต้นมะพร้าว ต้นไม้ และธรรมชาติ…
15 สิงหาคม 2562
Our ethos: what we believe and how we live it
“We encourage, develop and innovate creative solutions for sustainable living and bring together a global community to celebrate them. We use our platform to catalyze creativity an…
Want to know some
Wonderfruit secrets?