Behind The Scenes

Fruitfull: the Wonderfruit of Food

12 ตุลาคม 2563 | Wonderfruit

อาหารเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต แต่เรื่องราวของอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแค่คนเดียว เริ่มตั้งแต่ต้นทางการผลิตวัตถุดิบ จนปรุงสำเร็จเป็นหนึ่งจานที่อยู่บนโต๊ะ อาหารได้เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันในหลากหลายแง่มุม ทั้งเกษตรกรรม นวัตกรรม วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมสัมพันธ์เป็นโครงข่ายที่เกื้อหนุนกันเป็นระบบนิเวศ เรื่องราวที่ปรากฏอยู่ตลอดเส้นทางของอาหารนี้เอง คือเนื้อหาที่เราอยากนำเสนอ

 

 

ในเรื่องของอาหารการกิน Wonderfruit ได้ขับเคลื่อนแนวคิด “Farm to Feasts” มาโดยตลอด โดยเชฟชั้นนำที่มาร่วมงานต่างก็ตอบรับแนวคิดนี้ และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ออกมาเป็นคอร์สอาหารที่ถ่ายทอดเรื่องราวหลายรูปแบบ ตั้งแต่อาหารจากวิถีอินทรีย์ การสืบทอดสูตรอาหารท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น การเลือกใช้วัตถุดิบตามแนวคิดอาหารเป็นยา ไปจนถึงการทดลองทำซาชิมิจากประมงไทย ฯลฯ

 

 

Fruitfull เป็นแบรนด์น้องใหม่ของ Wonderfruit ที่หยิบยกแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอด และนำเสนอผ่านการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมอาหารการกิน เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของอาหารที่สัมพันธ์กันเป็นโครงข่าย พร้อมเสนอไอเดียในการสนับสนุนให้วงจรดังกล่าวดำเนินไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น เกษตรกร ผู้จำหน่ายผลผลิต บริการขนส่ง ร้านอาหาร ผู้บริโภค ไปจนถึงเชฟและนักดนตรี ต่างก็เป็นส่วนสำคัญในการร้อยเรียงเรื่องราวของอาหารใน Fruitfull

 

 

เราจึงได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมา เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถตอบแทนกลับคืนให้กับทุกภาคส่วนของวงจรอาหาร โดยการนำเสนอประสบการณ์ที่ให้ทุกคนได้มาสัมผัสและเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการตระหนักถึงแนวทางที่จะสามารถช่วยกันรักษาสมดุลนี้

 

 

 

ในช่วงล็อกดาวน์กลางปี 2563 ที่ผ่านมา วิกฤตโรคระบาดส่งผลกระทบให้วงจรอาหารเกิดความไม่ต่อเนื่อง ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จำหน่าย ผู้จัดส่ง ผู้รังสรรค์เมนูอาหาร ตลอดจนผู้บริโภค ต่างต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพื่อเว้นรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนห่างกันออกไป นั่นหมายความว่าวัฒนธรรมการกิน การพบปะสังสรรค์ เราจึงได้ออกแบบประสบการณ์ Virtual Dining ขึ้นมา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้ง

 

 

สำหรับครั้งนี้ เราจัดเป็นงานเทศกาลเต็มรูปแบบครั้งแรก (ผสมผสานรูปแบบออนไลน์บ้างเล็กน้อย)

 


โดยเป็นการงานที่จัดในรูปแบบงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมอาหารเป็นครั้งแรก ท่ามกลางบรรยากาศหมู่เรือนไทยและสวนพันธุ์ไม้เขตร้อน ณ​ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน

 

 

ภายในงานพบกับหลากลหายประสบการณ์อาหาร ที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้สื่อสารถึงการขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืนในหลากหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อุปทานของการผลิตดวัตถุดิบอาหาร แนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ การสืบสานสูตรอาหารที่ใกล้จะหายไป การให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น การทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเหลือทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด ไปจนถึงการประยุกต์อาหารดั้งเดิมกับโมเดิร์น และอีกมากมาย

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fruitfull ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ได้จากเว็บไซต์ทางการของงานที่ Fruitfull.co