News

การเปลี่ยนแปลงการจัดงานหมู่บ้านวันเดอร์ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

21 ธันวาคม 2563 | Wonderfruit

เนื่องด้วยการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันในขณะนี้ ทำให้เราตื่นตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาถึงการจัดการต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ที่จะมาร่วมงานไว้ให้ได้มากที่สุด เราจึงได้ตัดสินใจงดการจัดงานในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 และวันที่ 8-10 มกราคม 2564 และเลื่อนการจัดงานรอบวันที่ 15-17 มกราคม 2564 ออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม เรายังมีความตั้งใจที่จะจัดงานในรอบสุดท้ายเพื่อจบงานหมู่บ้านวันเดอร์อย่างสมบูรณ์ โดยจะแจ้งวันงานที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้การจัดงานขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในหลายปัจจัย หากทุกอย่างปลอดภัยและสามารถควบคุมได้ เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอน

 

หมู่บ้านวันเดอร์ เป็นการเฉลิมฉลองไทยทาเลนต์ในหลากหลายสาขาทั้งดนตรี ศิลปะ อาหาร วัฒนธรรม และภูมิปัญญา โดยไอเดียริเริ่มเกิดจากการมองหาโอกาสที่เราจะสามารถกลับมาเชื่อมต่อกันได้อีกครั้งตามชีวิตวิถีใหม่ และสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ท้าทายสำหรับเราและคนไทยทุกคนเช่นกัน

 

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้างานหมู่บ้านวันเดอร์ในสัปดาห์ดังกล่าวไปแล้ว คุณสามารถถือบัตรไปเข้างานในรอบสุดท้ายได้ เราจะอัพเดตรายละเอียดงานให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการส่งท้ายการจัดงานหมู่บ้านวันเดอร์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ และอยู่ภายใต้มาตรการที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน

 

นอกจากนี้ เรายังเปิดช่องทางให้ผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้วสามารถขอคืนเงินได้หากไม่ต้องการใช้เพื่อเข้างานในรอบสุดท้าย โดยสามารถส่งคำร้องขอคืนเงินในระบบของ Ticketmelon 

 

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

 

ไปที่ Ticketmelon ล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วเข้าไปที่ My Tickets คลิกที่ไอค่อน 3 จุด แล้วเลือก Refund กรอกรายละเอียดให้ครบและยืนยันข้อมูลเพื่อให้ Ticketmelon ดำเนินการ

 

มีระยะเวลาในการยื่นขอคืนเงิน 90 วัน และจะโอนเข้าบัญชีหลังจากปิดรับขอคืนเงินแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและระบบของผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการชำระเงิน)

 

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • บัตรหมู่บ้านวันเดอร์สัปดาห์ที่ 3 (25-27 ธันวาคม 2563) สัปดาห์ที่ 4 (8-10 มกราคม 2564) และสัปดาห์ที่ 5 (15-17 มกราคม 2564) ที่ซื้อไปแล้ว จะสามารถใช้เข้างานในสัปดาห์สุดท้ายได้ โดยจะประกาศวันงานให้ทราบในโอกาสต่อไป 
  • บัตรหมู่บ้านวันเดอร์สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 5 จะสามารถใช้เข้างานในสัปดาห์สุดท้ายได้โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
  • การยื่นขอคืนเงินสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรสัปดาห์ที่ 3 (25-27 ธันวาคม 2563) และสัปดาห์ที่ 4 (8-10 มกราคม 2564) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยเข้าไปขอคืนเงินได้ ที่นี่ ระบบชำระเงินคืนของ Ticketmelon จะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วันหลังจากที่ปิดการยื่นรับคำร้องขอคืนเงินแล้ว (ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของผู้ให้บริการบัตรเครดิต)
  • สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอคืนเงินผ่าน Ticketmelon ได้ที่หน้า FAQ ของ Ticketmelon
  • การดำเนินการขอคืนเงินผ่านระบบของ Ticketmelon ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ 
  • ไม่มีบริการขอคืนเงินเฉพาะบางส่วน โดยจะต้องขอคืนเงินตามรายการที่ซื้อไว้แล้วเท่านั้น
  • ผู้ขอคืนเงินจากบัตรประเภท Full Season จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ที่ต้องการใช้บริการเสริมประกัน RefundProtect ของ Ticketmelon จะต้องติดต่อไปที่ Ticketmelon Support Team ผ่านทางอีเมล support@ticketmelon.com แจ้งรหัสบัตรที่ซื้อไปแล้ว พร้อมระบุอีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการบริการเสริม
  • การทำรายการหรือดำเนินการใดๆ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนวันที่ 8 มกราคม 2563 ถือเป็นที่สิ้นสุด