Music

ข้อควรปฏิบัติในงานหมู่บ้านวันเดอร์

3 ธันวาคม 2563 | Wonderfruit

เราต้อนรับทุกคนให้มาสนุกด้วยกันที่หมู่บ้านวันเดอร์ และเพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจไปด้วยกัน ดังนั้นเรามีข้อปฏิบัติที่ทุกคนควรทราบเมื่อมาที่หมู่บ้านวันเดอร์

 

ห้ามถอดริสแบนด์ออกจนกว่าจะจบงาน

ห้ามเคลื่อนย้าย สร้างรอยตำหนิ หรือทำลายงานศิลปะและทรัพย์สินภายในงาน

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในงาน ยกเว้นสุนัขที่มีบัตร Dog Pass เท่านั้น 

ห้ามทิ้งก้นบุหรี่และขยะบนพื้นที่บริเวณงาน

ห้ามกางเต็นท์ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต

หลีกเลี้ยงการซื้อสินค้า/บัตรปลอมแปลงทุกชนิด

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในบริเวณงาน 

ห้ามประกอบอาหารหรือก่อกองไฟ

ห้ามใช้สารเสพติดทุกชนิด

ห้ามนำขวดน้ำหรือแก้วน้ำพลาสติก/โฟมเข้ามาในบริเวณงาน

ห้ามพกอาวุธ หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ส่วนรวม

ห้ามนำโดรนเข้ามาภายในบริเวณงาน

ห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

สแกนรหัส QR เพื่อลงทะเบียนเข้าและออกงานทุกครั้ง

หากรู้สึกไม่สบาย กรุณาติดต่อจุดปฐมพยาบาล (First Aid)

หากผู้ร่วมงานอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5º จะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

กรุณาล้างมืออยู่เสมอ

 

เพียงเท่านี้เราทุกคนในหมู่บ้านวันเดอร์ก็สามารถมาสนุกอย่างเคารพซึ่งกันและกันได้ตลอดทุกสัปดาห์