News

Top Namthips for waste reduction

13 ธันวาคม 2560 | Wonderfruit

น้ำทิพย์ แบรนด์น้ำดื่มของไทยมาพร้อมกับไอเดียรีไซเคิลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่งานวันเดอร์ฟรุ๊ต

โลกของเรากำลังประสบปัญหาขยะล้นโลก ในแต่ละปีประเทศไทยสร้างขยะมากถึง 27 ล้านตัน และ 10% ของขยะจำนวนนั้นคือพลาสติก ซึ่งสุดท้ายแล้วไปจบลงที่การไถ่กลบหรือไปอุดตันตามแหล่งน้ำ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเป็นผู้สร้างมลพิษทางทะเลอันดับ 5 ของโลก จากสถิติที่น่าตกใจนี้ น้ำทิพย์ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มของไทย มีไอเดียลดประมาณขยะที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเล เพื่อเปลี่ยนน้ำใสสะอาดกลับเข้าสู่ระบบนิเวศ ด้วยการลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดลงถึง 35% เพื่อทำให้ขวดบางลงและผู้บริโภคสามารถบิดขวดและขยำให้มีขนาดเล็กลง ⅕ ของขนาดขวดจริง ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะในอีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันนำทิพย์ยังได้ร่วมโครงการรักษ์น้ำเพื่อคืนน้ำสะอาดสู่ธรรมชาติจำนวน 8 ล้านลิตรต่อปีอีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหามลพิษในแหล่งทรัพยากรน้ำผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

สำหรับในงานวันเดอร์ฟรุ๊ต ที่บริเวณทางเข้าหน้างาน ทีมจากน้ำทิพย์มาพร้อมกับตู้รับบริจาคขวดพลาสติกและกระป๋องเปล่า เพียงคุณบริจาคสามขวด/กระป๋องก็จะได้ร่วมปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ไอเดียนี้ไม่เพียงเป็นการรับบริจาควัสดุเพื่อรีไซเคิล แต่ยังได้ช่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไปในตัวอีกด้วย