Music

เลื่อนการจัดงานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2563

15 กันยายน 2563 | Wonderfruit

เป็นเวลากว่า 6 เดือนที่เราไม่ได้อัพเดตให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับงานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2563

 

เราขอแจ้งให้ทราบว่า

 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับเรา ซึ่งเราได้วางแผนรับมือกับข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนพยายามหาทางออกที่เป็นไปได้และลงตัวที่สุดสำหรับการจัดงานเฟสติวัลในปีนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอันดับหนึ่ง

 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานวันเดอร์ฟรุ๊ตปีนี้ไปเดือนธันวาคมปี 2564

 

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรแล้วต้องทำอย่างไร

 

หากคุณซื้อบัตรเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ตปีนี้ไปแล้ว เราอยากขอความร่วมมือให้คุณถือบัตรไว้ก่อน ซึ่งบัตรของคุณจะสามารถนำไปใช้เข้างานได้ในปี 2564 หรือ 2565 หรือ 2566 (เลือกได้ปีเดียวเท่านั้น) ดังนั้น วางแผนไปงานวันเดอร์ฟรุ๊ตล่วงหน้าได้เลย นอกจากนี้บัตรที่คุณถืออยู่ยังเป็นข้อเสนอพิเศษที่ราคาบัตรถูกกว่าบัตรที่จะจำหน่ายในปีถัดอีกด้วย และคุณไม่ต้องดำเนินการอะไรทั้งสิ้น เพียงถือบัตรรอไว้ใช้เข้างานได้เลย

 

สำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนเงิน กรุณายื่นคำร้องขอคืนเงินภายใน 16 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดการขอคืนเงินได้จากด้านล่างนี้

 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

 • บัตรเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2563 ทุกประเภทที่ซื้อก่อน 15 กันยายน 2563 จะสามารถใช้เข้างานได้ในปี 2564 หรือ 2565 หรือ 2566 เลือกได้ปีเดียวเท่านั้น
 • สิทธิ์การเลื่อนเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2563 ไปเป็นปีถัดไป สามารถใช้ได้กับบัตรที่ซื้อก่อน 15 กันยายน 2563 เท่านั้น บัตรที่ซื้อหลังช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถใช้เข้างานได้เฉพาะงานวันเดอร์ฟรุ๊ต 2564 เท่านั้น
 • หากคุณประสงค์ที่จะถือบัตรไว้ใช้เข้างานในปีถัดไป คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถรอเข้างานในปีที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขข้างต้นได้เลย
 • คุณสามารถขอคืนเงินได้ตั้งแต่ 15 กันยายน 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563 เท่านั้น คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ โดย Ticketmelon จะเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินให้คุณภายใน 90 วัน หลังจากปิดรับคำร้องขอคืนเงินในระบบ (ยังไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิต)
 • ดูขั้นตอนการขอคืนเงินผ่าน Ticketmelon ได้ที่ FAQ โดยจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Ticketmelon ของคุณก่อนทำการขอคืนเงินในระบบ
 • การคืนเงินผ่านระบบของ Ticketmelon มีค่าบริการและค่าธรรมเนียมธุรกรรม
 • สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร Flash Sale (ซื้อบัตรจากในงานวันเดอร์ฟรุ๊ตปี 2562) สามารถขอคืนเงินได้โดยส่งคำร้องไปยัง Ticketmelon Support Team ทาง support@ticketmelon.com พร้อมระบุรหัสบัตรและอีเมลของคุณ
 • สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยเพิ่มบริการเสริมประกันบัตรเข้างาน (Refund Protect) จะต้องทำเรื่องขอคืนเงินโดยส่งคำร้องไปยัง Ticketmelon Support Team ทาง support@ticketmelon.com พร้อมระบุรหัสบัตรและอีเมลของคุณ
 • สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรผ่าน WechatPay หรือ Alipay จะไม่สามารถขอคืนเงินเข้าแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินออนไลน์ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ระบบจะชำระเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร และมีค่าธรรมเนียมบริการร่วมด้วย
 • หากไม่มีการทำเรื่องขอคืนเงินก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บัตรของคุณจะเปลี่ยนสถานะเป็นบัตรเข้างานในปีถัดไปโดยอัตโนมัติ
 • การกระทำหรือธุรกรรมใดๆ ที่สมบูรณ์ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด