Workshops
Workshops

The Wild Robot by Fab Cafe Thailand

FabCafe ชวนคุณมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ The Wild Robot ด้วยกันในเวิร์กช็อปนี้ The Wild Robot คือหุ่นยนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากมาสคอตของงาน Aichi Expo ที่ผสานภูมิปัญญาจากธรรมชาติเข้ากับคอนเซปต์ของการประกอบหุ่นยนต์ Hebocon ซึ่งเป็นการประกวดหุ่นยนต์ของคนที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค มาช่วยกันคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์จากวัสดุธรรมชาติในงานวันเดอร์ฟรุ๊ต เสร็จแล้วยำนำหุ่นยนต์มาแข่งขันซูโม่กันในงาน

ย้อนกลับ

FabCafe ชวนคุณมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ The Wild Robot ด้วยกันในเวิร์กช็อปนี้ The Wild Robot คือหุ่นยนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากมาสคอตของงาน Aichi Expo ที่ผสานภูมิปัญญาจากธรรมชาติเข้ากับคอนเซปต์ของการประกอบหุ่นยนต์ Hebocon ซึ่งเป็นการประกวดหุ่นยนต์ของคนที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค มาช่วยกันคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์จากวัสดุธรรมชาติในงานวันเดอร์ฟรุ๊ต เสร็จแล้วยำนำหุ่นยนต์มาแข่งขันซูโม่กันในงาน