เด็กอายุ 12 ปี หรือต่ำกว่า สามารถเข้างานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะได้รับริสแบนด์พร้อมผู้ปกครองเมื่อเช็คอินเข้างาน เด็กอายุ 12 ปี หรือต่ำกว่า ไม่สามารถจะเข้างานโดยลำพังได้
ไม่มี บัตรประเภทหนึ่งวันของเราใช้เข้างานได้เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
หลังจากทำรายการสั่งซื้อบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมบัตรเข้างานและใบเสร็จ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบอีเมลยืนยันในโฟลเดอร์ junk/spam ในอีเมลของคุณด้วย หรือเข้าไปดูบัตรที่ซื้อแล้วในบัญชีผู้ใช้ Ticketmelon ของคุณ การชำระเงินซื้อบัตรจะต้องผ่านขั้นตอนของระบบยืนยันบัตรเครดิต/เดบิต (ถ้ามี) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอื่นๆ และระบบเรียกเก็บเงินของเรา การสั่งซื้อบัตรอาจถูกยกเลิกได้หากรายการสั่งซื้อไม่ผ่านขั้นตอนยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าว หรือ ชำระเงินไม่เต็มจำนวน ไม่อนุญาตให้สั่งซื้อบัตรหรือสินค้ารายการอื่นๆ ผ่านการทำธุรกรรมด้วยระบบที่ละเมิดมาตรการ เช่น โรบ็อต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์อัตโนมัติอื่นๆ หรือการทำธุรกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อด้วยวิธีการที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย หรือขัดต่อนโยบายซื้อสินค้า (Purchase Policy) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรหรือรายการที่สั่งซื้อด้วยวิธีการดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที  
 • เพื่อป้องกันการทุจริตและปฏิบัติตามนโยบายการจำหน่ายบัตร (Ticketing Policy) เราขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการซื้อบัตรของคุณ และสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากพบว่าเข้าข่ายการทุจริต
 • เมื่อได้รับบัตรเข้างานแล้ว กรุณาพิมพ์บัตร หรือ บันทึกรหัส QR เก็บไว้อย่างปลอดภัย ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บัตรเข้างานชำรุด สูญหาย หรือถูกขโมยแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ควรแสดงหรือโพสต์รูปภาพบัตรเข้างานของคุณบนช่องทางออนไลน์ หรือควรซ่อนรหัสบาร์โค้ด หรือหมายเลขอ้างอิงต่างๆ ที่แสดงบนบัตร เพื่อไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์ร้ายกระทำการทุจริตจากบัตรของคุณ
ได้ หากมีเหตุจำเป็นให้มาร่วมงานไม่ได้ คุณสามารถโอนสิทธิ์เจ้าของบัตรให้ผู้อื่นโดยในช่วงใกล้วันงาน เราจะเปิดให้ผู้ถือบัตรเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และในขั้นตอนนี้เองที่ผู้ถือบัตรสามารถแก้ไขและยืนยันชื่อเจ้าของบัตรคนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ได้เลย บัตรที่ลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถโอนสิทธ์ให้ผู้อื่นได้
คุณสามารถนำบัตรเข้างานไปแลกรับริสแบนด์ที่เคาน์เตอร์หน้าทางเข้าวันเดอร์ฟรุ๊ต หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@ticketmelon.com
ได้ โดยต้องมียอดชำระรวมขั้นต่ำ 4,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตร VISA และ Mastercard ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี และบัตร JCB (เฉพาะบัตรเครดิต KTB Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) ซึ่งจะสามารถแบ่งชำระรายเดือนได้ 4 งวด ระบบจะเรียกเก็บยอดชำระของงวดแรกเมื่อทำรายการสั่งซื้อออนไลน์เสร็จสิ้น และจะเรียกเก็บอีก 3 งวดที่เหลือตามรอบบิลรายเดือนจนครบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
เราเชื่อว่าความสนุกของวันเดอร์ฟรุ๊ตคือการได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศในงานตลอดเวลา 4 วันที่จัดขึ้น สำหรับผู้ที่มางานได้เพียงแค่สองวันหรือวันเดียว เราก็มีบัตรประเภทต่างๆ เป็นทางเลือกให้คุณดังต่อไปนี้
 • Full Pass: คุณสามารถเข้างานได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และสนุกเต็มอิ่มกับวันเดอร์ฟรุ๊ตได้ตลอด 4 วัน หากคุณไม่สามารถมาวันพฤหัสบดีได้ ก็สามารถใช้ Full Pass เข้างานวันศุกร์ได้เช่นกัน เราไม่มีบัตรประเภท 3 วัน (วันศุกร์ - วันอาทิตย์)
 • Weekend Pass: สามารถใช้เข้างานในวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น ประตูเปิดเวลา 8.00 น.
 • Sunday Pass: สามารถใช้เข้างานในวันอาทิตย์เท่านั้น ประตูเปิดเวลา 8.00 น.
ไม่ได้ คุณไม่สามารถขอแลกเงินคืนจากบัตรที่ซื้อไปแล้ว แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผู้ถือบัตรใหม่สามารถแก้ไขชื่อเจ้าของบัตรได้ในขึ้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เราจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ให้ทราบใกล้ๆ วันงาน
ต้องซื้อ ที่พักในโซน Boutique Camping สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ทั้งแบบ 2 และ 4 คน โดยผู้เข้าพักแต่ละคนต้องซื้อบัตรเข้างานแยกต่างหาก สำหรับผู้ที่เป็นจ้าของชื่อที่ทำการจองที่พักและบัตรเข้างาน เมื่อมาถึงเคาน์เตอร์บริการหน้าโซน Boutique Camping แล้ว ให้ทำการเช็คอินที่พักและลงทะเบียนบัตรเข้างาน จากนั้นคุณจะได้รับริสแบนด์สำหรับใช้เข้างาน และริสแบนด์สำหรับใช้เข้าออกโซน Boutique Camping เพื่อนำไปแจกจ่ายทุกคนที่พักร่วมเต๊นท์เดียวกัน
วันเดอร์ฟรุ๊ตยินดีต้อนรับวันเดอเรอร์ทุกวัย สำหรับผู้ร่วมงานที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จำเป็นต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง ผู้ติดตาม หรือผู้ดูแล ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันตนว่าอยู่ในช่วงอายุที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ และจะไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ร่วมงานที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งจะต้องใส่ริสแบนด์ที่ระบุอายุ "ต่ำกว่า 20 ปี" ตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
ไม่ได้ ผู้ถือบัตร Weenend Pass สามารถเข้างานได้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ประตูเปิดเวลา 8.00 เป็นต้นไป
สำหรับเด็กอายุ 12 ปี หรือต่ำกว่าสามารถเข้างานได้ฟรี แต่ต้องมาพร้อมผู้ดูแลหรือผู้ปกครองที่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยในขั้นตอนการจองบัตร ผู้ดูแลจะต้องแจ้งจำนวนเด็กที่จะพามาด้วย
ผู้ถือบัตรทุกคนจะต้องลงทะเบียนโดยใช้รหัสเข้างานที่ปรากฏอยู่ในบัตร และใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางประกอบเพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของบัตร เพื่อแลกรับริสแบนด์สำหรับใช้เข้างาน
มี ห้องอาบน้ำของทุกโซนที่พักมีน้ำอุ่นให้บริการ
ค่าที่พักโซน General Camping ครอบคลุมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักในโซนนี้โดยเฉพาะ เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และจุดเติมน้ำ
ไม่ บัตรเข้างานทุกประเภทใช้เข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ตเท่านั้น และไม่รวมที่พักแต่อย่างใด
เราย้ายไปสถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี 2018 และในปี 2019 ก็จัดขึ้นที่สถานที่ใหม่นี้ (ใกล้กับสถานที่เดิม) คุณสามารถดูแผนที่การเดินทางใน Google Map ได้ ที่นี่
คุณสามารถตั้งเต็นท์ได้ที่โซน General Camping เท่านั้น และต้องซื้อบัตรที่พักในโซนนี้แยกจากบัตรเข้างาน ภายในโซนที่พักมีบริการจุดเติมน้ำ ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ เราขอแจ้งให้ทราบก่อนว่ากิจกรรมในวันเดอร์ฟรุ๊ตเลิกดึกและบางกิจกรรมอาจต่อเนื่องไปจนถึงเช้าของอีกวัน ซึ่งอาจมีเสียงดนตรีดังเข้าไปถึงโซนที่พัก ดังนั้นกรุณานำอุปกรณ์ลดเสียงดังมาเอง เช่น หูฟังหรือที่อุดหู นอกจากนี้เรายังไม่มีการกำหนดพื้นที่ตั้งเต็นท์ที่ตายตัว ใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ก่อน
เรามีบริการที่จอดรถบริเวณหน้าทางเข้าหลัก และสามารถจอดได้ฟรี แนะนำให้คุณเดินทางโดยรวมกลุ่มกันขับรถมา เพื่อลดปริมาณการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการเดินทางโดยรถยนต์
ไม่ได้ เราไม่อนุญาตให้นำเต็นท์ส่วนตัวเข้าไปในโซน Boutique Camping
ไม่มีการเปิดให้จองพื้นที่ตั้งเต็นท์ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกพื้นที่ได้เองเมื่อมาถึง ดังนั้นถ้ามาก่อนจะมีสิทธิ์เลือกก่อน อย่างไรก็ตามโซน General Camping มีพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน
ได้ โดยต้องมียอดชำระรวมขั้นต่ำ 4,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตร VISA และ Mastercard ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี และบัตร JCB (เฉพาะบัตรเครดิต KTB Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) ซึ่งจะสามารถแบ่งชำระรายเดือนได้ 4 งวด ระบบจะเรียกเก็บยอดชำระของงวดแรกเมื่อทำรายการสั่งซื้อออนไลน์เสร็จสิ้น และจะเรียกเก็บอีก 3 งวดที่เหลือตามรอบบิลรายเดือนจนครบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
ได้ หากมีเหตุจำเป็นให้มาเข้าพักไม่ได้และต้องโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น โดยเราจะเปิดให้ลงทะเบียนที่พักล่วงหน้าในช่วงใกล้วันงาน ซึ่งคุณจะทำการโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเจ้าของที่พักได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้า
ไม่ได้ Bell Tent และ Boutique RV สามารถรองรับได้มากสุดเพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งคุณจะได้รับริสแบนด์โซน Boutique Camping จำนวน 4 เส้นสำหรับการเข้าพัก ดังนั้นคนที่ไม่ได้สวมริสแบนด์โซนที่พักนี้จะไม่สามารถเข้าได้
ได้ หากคุณมีความจำเป็นต้องโอนสิทธิ์ที่พักให้ผู้อื่น เราจะแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนที่พักในช่วงใกล้งานเริ่ม และในช่วงนั้นคุณถึงจะทำการโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเจ้าของที่พักได้
โซน Boutique Camping มีทางเข้าออกและลานจอดรถที่แยกไว้โดยเฉพาะ กรุณาขับรถตามป้ายบอกทางไป Boutique Camping เมื่อเดินทางถึงงานแล้ว
ไม่ได้ ที่พักทุกประเภทเปิดให้จองสำหรับ 4 คืนเท่านั้น.
คุณสามารถเช็คอินได้ที่ Boutique Reception ในเวลาประตูเปิด 16.00 น. - 24.00 น. ในวันพฤหัสบดี และ 08.00 น. - 24.00 น. ในวันศุกร์-วันอาทิตย์ และเช็คเอาต์ในวันจันทร์ก่อนเที่ยง
มี ห้องอาบน้ำของทุกโซนที่พักมีน้ำอุ่นให้บริการ
นอกจากเต็นท์ที่ตกแต่งพร้อมให้เข้าพักแล้ว ภายในโซนยังมีบริการจุดเติมน้ำ ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้เข้าพักโซนนี้เท่านั้น
เตียงขนาดใหญ่ 1 เตียง และเตียงสองชั้น 1 เตียง พร้อมชุดเครื่องนอน ห้องน้ำในตัวรถพร้อมผ้าเช็ดตัวและเครื่องอาบน้ำ ตู้เย็น ไมโครเวฟ ไฟให้แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
เมื่อคุณถึงบริเวณ Boutique Camping Reception จะต้องนำบัตรเข้างานหรืออีเมลยืนยันเพื่อแลกรับริสแบนด์เข้างาน สำหรับคนที่มีชื่อจองเต็นท์ต้องแสดงหลักฐานการจองเพื่อรับริสแบนด์เข้าออกโซน Boutique Camping สำหรับทุกคนที่พักร่วมเต๊นท์เดียวกับคุณ
เตียงคิงไซส์ 1 เตียงพร้อมชุดเครื่องนอน กระจก ตู้นิรภัยเก็บของ ผ้าเช็ดตัวและเครื่องอาบน้ำ น้ำดื่มและอาหารว่าง เต้าเสียบไฟฟ้า ไฟให้แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ได้ โดยต้องมียอดชำระรวมขั้นต่ำ 4,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตร VISA และ Mastercard ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี และบัตร JCB (เฉพาะบัตรเครดิต KTB Bangkok Airways JCB Platinum เท่านั้น) ซึ่งจะสามารถแบ่งชำระรายเดือนได้ 4 งวด ระบบจะเรียกเก็บยอดชำระของงวดแรกเมื่อทำรายการสั่งซื้อออนไลน์เสร็จสิ้น และจะเรียกเก็บอีก 3 งวดที่เหลือตามรอบบิลรายเดือนจนครบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
ที่นอนขนาดใหญ่ 2 เตียง พร้อมชุดเครื่องนอน กระจก ตู้นิรภัยเก็บของ ผ้าเช็ดตัวและเครื่องอาบน้ำ น้ำดื่มและอาหารว่าง เต้าเสียบไฟฟ้า ไฟให้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ หรือ พัดลม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ไม่ได้ Safari Duo สามารถรองรับได้มากสุดเพียง 2 คนเท่านั้น ซึ่งคุณจะได้รับริสแบนด์โซน Boutique Camping จำนวน 2 เส้นสำหรับการเข้าพัก ดังนั้นคนที่ไม่ได้สวมริสแบนด์โซนที่พักนี้จะไม่สามารถเข้าได้
มีสามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 • เมื่อมาถึง หลังจากลงทะเบียนเข้างานแล้ว คุณจะได้รับริสแบนด์ที่มีชิป RFID
 • เติมเงินเข้าไปในชิปด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่จุดเต็มเงินทั่วบริเวณงาน
 • ใช้ริสแบนด์ RFID แทนเงินสดในการใช้จ่ายภายในงาน
ริสแบนด์ RFID ช่วยให้คุณใช้จ่ายในงานได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะซื้อเครื่องดื่มที่บาร์ ซื้ออาหาร ร่วมเวิร์คช็อป หรือซื้อของในเต็นท์จำหน่ายสินค้าต่างๆ เพียงเติมเงินเข้าไปในริสแบนด์ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องพกกระเป๋าสตางค์ติดตัว
ไม่มี แต่ในกรณีที่ริสแบนด์สูญหาย คุณต้องจ่ายค่าปรับ 200 บาท เพื่อรับริสแบนด์เส้นใหม่ และไม่สามารถเรียกคืนเงินที่อยู่ในริสแบนด์เส้นเก่าได้
คุณสามารถขอคืนเงินได้ที่จุดเติมเงินในงานภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง
เราขอแนะนำให้ดูแลรักษาริสแบนด์ของคุณให้ดี เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ทุกครั้งที่เข้าออกงาน รวมถึงใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในงาน หากริสแบนด์เสียหาย กรุณาแจ้งเรื่องที่เต็นท์ Ticket Help บริเวณด้านหน้าทางเข้างานเพื่อเปลี่ยนริสแบนด์เส้นใหม่ โดยจะมีค่าใช้จ่าย 200 บาท และไม่สามารถโอนเงินจากริสแบนด์เส้นเดิมที่สูญหายไปยังริสแบนด์เส้นใหม่ได้
คุณสามารถนำอาหารและเครื่องดื่ม soft drinks เข้ามาในโซนที่พักได้ แต่ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร และไม่สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าไปในตัวงานได้ หากตรวจพบจะถูกยึดอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นทันที นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้มีการใช้ขวดหรือแก้วน้ำพลาสติกในงาน ดังนั้นคุณควรนำภาชนะบรรจุมาเอง โดยเรามีจุดบริการเติมน้ำดื่มฟรีตั้งอยู่ทั่วบริเวณงาน หรือซื้อน้ำดื่มของ Wonderfruit ที่บรรจุในขวดที่ย่อยสลายได้ เราไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเข้าไปในบริเวณที่พัก เรามีบาร์มากมายเปิดให้บริการภายในงานวันเดอร์ฟรุ๊ต
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับวันเดอร์ฟรุ๊ต ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร จัดเวิร์คช็อป จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ รวมถึงแสดงงานศิลปะอินสตอลเลชันและการแสดง คุณสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนหมดเขตรับสมัครได้ที่หน้า Participate  
ห้องอาบน้ำให้บริการเฉพาะในโซนที่พักเท่านั้น ซึ่งบางช่วงอาจมีคนใช้งานเป็นจำนวนมาก เราจึงแนะนำให้เลือกใช้ห้องอาบน้ำในช่วงเวลาที่คนไม่เยอะ เช่น ช่วงบ่าย
วันเดอร์ฟรุ๊ตมีกิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง สลับกันไปในแต่ละเวที เราจะแจ้งตารางโปรแกรมดนตรีและกิจกรรมต่างๆ ให้ทราบในช่วงใกล้ๆ งานเริ่ม
ประตูเปิดในเวลาดังต่อไปนี้  
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม: 12.00 น. - 24.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม: 8.00 น.- 24.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม: 8.00 น. - 24.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม: 8.00 น. - 24.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม: 8.00 น. - 12.00 น. (งานปิดเวลา 15.00 น.)
  *มีบางกิจกรรมในงานที่เลิกดึก หรือ ต่อเนื่องจนถึงเช้าของอีกวัน หมายเหตุ: คุณสามารถเข้างานได้ในเวลาประตูเปิดตามที่กำหนดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้างานก่อน 8.00 น. หรือหลัง 24:00 น. (เที่ยงคืน)
มี เรามีจุดบริการเติมน้ำดื่มฟรีตั้งอยู่ทั่วบริเวณงานและในโซนที่พัก
ทีมงานของเรามองหาศิลปินหน้าใหม่ๆ จากทั่วโลกอยู่แล้ว ถ้าคุณมีผลงานที่โดดเด่นและน่าสนใจก็มีโอกาสที่จะเข้าตาทีมงานของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายดนตรีได้ที่ music@wonderfruit.com
ได้ เรายินดีหากคุณต้องการดื่มด่ำบรรยากาศความสนุกต่อ โดยสามารถอยู่ได้จนถึงวันจันทร์เวลา 12.00 น. แต่เราขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงวันจันทร์เช้าจะมีให้บริการน้อยลง
เราจะอัพเดตแผนที่งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในช่วงก่อนเริ่มงาน และภายในงาน คุณสามารถหยิบแผนที่ได้เช่นกัน
เรามีที่ชาร์จโทรศัพท์อยู่อย่างจำกัด ภายในงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Info Tent อย่างไรก็ตามคุณควรเตรียมแบตเตอรี่สำรองให้พร้อม
ไม่มี Wi-Fi บริการในงาน คุณอาจจะต้องใช้สัญญาณ 4G จากโทรศัพท์ของคุณเป็นหลัก
ได้ คุณสามารถกลับเข้างานได้หากยังใส่ริสแบนด์อยู่ แต่เราไม่อนุญาตให้เข้างานในช่วงที่ประตูปิดเวลา เที่ยงคืน – 08.00 น. ไม่ว่าในกรณีใดๆ
เราจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับบัตร Wonder Feast ในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ติดตามอัพเดตได้ในช่วงดังกล่าว
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอำนวยความสะดวกในส่วนของห้องน้ำ เราจึงมีห้องน้ำให้บริการเป็นจำนวนมากกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณงานและในโซนที่พัก
คุณสามารถนำสุนัขเข้างานได้ โดยต้องมีบัตรผ่านสำหรับสุนัข (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
มี เรามีตู้ล็อกเกอร์ขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตรให้บริการที่ Info Tent โดยมีค่าบริการ 500 ตลอดสี่วันงาน และต้องนำกุญแจมาเอง หรือซื้อได้ในราคา 200 บาท
แม้ในงานของเราจะไม่ใช้เงินสด แต่คุณสามารถใช้ตู้ ATM ที่มีบริการหลายจุดทั่วบริเวณงาน เพื่อนำเงินสดมาเติมเงินในริสแบนด์ของคุณ
เว็บไซต์ของเราจะอัพเดตไลน์อัพอยู่เรื่อยๆ และคุณสามารถดูตารางโปรแกรมแบบเต็มได้ทาง Wonderfruit App ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆ นี้
เราพยายามจัดอาหารในงานของเราให้มีความหลากหลายเพื่อให้ทุกคนสามารถรับประทานได้ ไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัติ หรืออาหารไร้กลูเตน คุณสามารถนำอาหารว่างเข้าไปในโซนที่พักได้ แต่เราไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในงาน หากมีการตรวจพบจะถูกยึดอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นทันที สำหรับผู้ร่วมงานที่มีข้อจำกัดด้านอาหารที่หลีกเลี่ยงได้ยาก กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ คุณสามารถติดตาม Wonderpost เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมังสวิรัติ
คุณสามารถนำกล้องเข้าไปเก็บความประทับใจได้ โดยไม่ใช้ภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราไม่อนุญาตให้นำโดรนส่วนตัวเข้าไปในงาน ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากทางวันเดอร์ฟรุ๊ตแล้วเท่านั้น
เต็นท์ปฐมพยาบาลเปิดให้บริการอยู่ใกล้กับ Info Tent และให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 8.00 น.
เรามีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยให้บริการ 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงงานเฟสติวัล
วันเดอร์ฟรุ๊ตเปิดต้อนรับทุกคนในทุกสภาพร่างกายให้เข้ามาร่วมสนุกในงานได้ เราได้พัฒนาและออกแบบงานวันเดอร์ฟรุ๊ตให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณควรทราบก่อนมาร่วมงานมีดังนี้  
  • ภูมิทัศน์ของงานวันเดอร์ฟรุ๊ตเป็นลานกลางแจ้ง และมีพื้นผิวไม่ราบเรียบเสมอกัน บางช่วงมีลักษณะเป็นเนิน
 
  • ทางสัญจรในงานมีทั้งดินและหญ้า บางช่วงเวลาก็มีผู้คนหนาแน่นทำให้การสัญจรคับคั่ง
 
  • ภายในงานมีจุดบริการ/อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอย่างจำกัด
 
  • สภาพอากาศอาจแปรปรวนได้ตลอดทั้งวัน ช่วงกลางวันอาจร้อนจัด ส่วนช่วงกลางคืนอากาศอาจจะหนาวเย็นขึ้นมา
    เรายินดีให้ความช่วยเหลือผู้พิการวางแผนเที่ยวงานวันเดอร์ฟรุ๊ตอย่างปลอดภัย หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ช่วยเหลือผู้พิการภายในงาน กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ info@wonderfruit.co ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ทางทีมงานเตรียมความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของคุณ